succes la cursuri!Cum mă inscriu ...

Cum particip la cursuri...

Prezentare
Prezentare serviciu

 

 

Analiză comparativă
Oportunităti
Avantaje şi beneficii
Cum se invată
Programe moderne
Cum se invată
Cine se inscrie
Ce se plăteşte
Activităti la cursuri
Cursuri online
Seminar online
Consiliere cursuri
Proiecte online
Testare online
Media Center
Aparitii in presă
Comunicate de presă
Resurse presă
Statistici activitate
Testimoniale
Ofertă publicitateTransilvania Expres, nr. 3835, Braşov

Activitatile la cursuri sunt bazate pe practică, sunt mult mai uşor de parcurs şi asimilat şi au ata-şate aplicatii practice, analize şi simulări de caz, spete, documentări online şi discutii libere, care au un rol important in fixarea cunoştintelor”, a mentionat Cristi Lucan, Director Educational, AcademiadeAfaceri.roCiteşte in continuare...


AcademiadeAfaceri.ro Termeni de utilizare
TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

1. Termeni si Conditii de Utilizare

2. Politica de confidentialitate si protectie a datelor cu
caracter personal

3. Politica de Utilizare a cookie-urilor1. Drepturi şi obligatii cursanti

1.1 Prevederi generale: Cursantii inscrisi la serviciul de e-learning AcademiadeAfaceri.ro au dreptul sa utilizeze pe deplin faciltatile care le sunt puse la dispozitie de aplicatia de e-learning pentru un cont de utilizator in conformitate cu normele legale in vigoare si respectarea valorilor sociale si morale, pastrand ordinea publica.

Vom denumi 
in continuare Furnizor societatea care asigura serviciul de e-learning, identificata cu datele prezentate in sectiunea Contact si Beneficiar, Client sau Cursant persoana inscrisa la cursuri. Prezentii termeni de utilizare au caracter de contract de adeziune, fiind stabiliti in mod unilateral de catre furnizor.


1.2 Obiectul contractului. Drepturile cursantilor

Obiectul contractului consta in oferirea de acces la contul de cursant si la cursurile pentru care a fost achitata taxa de inscriere, conform programarii afisate la curs.


Cursurile se desfasoara conform programei de curs afisata la fiecare curs in parte.

Taxa de inscriere la curs include si emiterea diplomei de absolvire in limba romana. Taxa de expediere prin curierat rapid a actelor de studii va fi comunicata la absolvire in functie de serviciul de curierat ales de cursant, conform grilei de Tarife.

Dupa finalizarea cursurilor, pe baza aceluiasi contract, beneficiarii pot solicita servicii de reevaluare, reexpediere acte de studii sau servicii suplimentare conform Grilei de Tarife.1.3 Limita drepturilor acordate

1.3.1 Toate drepturile acordate cursantilor sunt valabile doar pana la data limita afisata pentru fiecare activitate de curs in parte, dupa scurgerea perioadei prevazute cursantul nu mai beneficiaza de acel drept de accesare a activitatii de curs.

1.3.2 Dupa scurgerea ultimei zile alocate testului final, cursurile se incheie, contractul este executat integral si cursantii isi pierd toate drepturile conferite, deoarece sunt absolventi daca au sustinut testul final sau tema finala obligatorie acolo unde exista si au cel putin media 5 sau se declara automat abandonul prin neparticipare la activitatile obligatorii ori nepromovarea daca nu s-a obtinut cel putin media 5.

1.3.3 In cazul burselor de studii, toate cursurile prezentate ca facand parte din pachetul de studiu sunt OBLIGATORII, iar pentru a fi declarat absolvent cursantul trebuie sa fi absolvit toate cursurile incluse.

1.3.4 ELIGIBILITATE - Serviciile oferite de Furnizor sunt destinate persoanelor cu varsta peste 18 ani. Exista insa si posibilitatea ca persoanele cu varsta sub 18 ani sa beneficieze de serviciile oferite atunci cand exista consimtamantul expres acordat in acest sens de catre un parinte sau un reprezentant legal.

Inscrierea la cursurile oferite de Academia de Afaceri se realizeaza prin completarea unei cereri de inscriere. Cursantii garanteaza ca toate informatiile pe care le introduc in cererea de inscriere sunt corecte si complete iar atunci cand intervin modificari, le aduc la cunostinta Furnizorului in vederea mentinerii acestor informatii actualizate.

Este interzisa inscrierea utilizand numele unei alte persoane sau un nume fals, precum si furnizarea de informatii incorecte, inexacte si/sau fictive. Pentru a beneficia de serviciile oferite de Academia de Afaceri nu este necesara indeplinirea unor cerinte sau conditii suplimentare legate de studii, calificari anterioare sau experienta intr-un anumit domeniu.

Pentru accesarea site-ului www.academiadeafaceri.ro si a aplicatiei de e-learning este necesara o conexiune la internet si un dispozitiv tip computer, laptop, tableta sau smartphone.


1.4 Obligatii speciale cursanti:

Cursantul are obligatia de a verifica daca i-au fost alocate toate cursurile la care s-a inscris si pentru care a achitat taxa de inscriere sau sunt continute de pachetul de studiu din cadrul unei burse a carei taxa de inscriere a achitat-o. Daca unul sau mai multe cursuri nu au fost alocate cursantul are obligatia de a cere Centrului de Asistenta alocarea cursurilor. In caz contrar se considera ca a renuntat tacit la acele cursuri, cu toate consecintele de rigoare.1.5 Postarea de mesaje, participarea la curs

1.5.1 La postarea de mesaje la seminarii, cursantul trebuie sa foloseasca un limbaj decent, adecvat mediului academic, folosind un ton cat mai amical.

1.5.2 Este interzisa postarea de mesaje sau manifestarea de atitudini care ar putea provoca daune sau ar periclita imaginea unei persoane sau organizatii. Se recomanda discutii si argumentari pe un ton colegial. Mesajele care nu respecta aceste prevederi vor fi automat sterse fara notificare. Daca Comisia Administrativa apreciaza ca faptele sunt de natura a periclita imaginea institutiei sau sunt contrare normelor legale, valorilor sociale si morale ori contravin ordinii publice, poate hotari excluderea cursantului din sistem cu pierderea tuturor drepturilor.1.6 Activităti interzise

1.6.1
Nu este permisa hartuirea sau adresarea pe un ton neadecvat sau folosind un limbaj neadecvat fata de colegi sau asistentul de curs, in cazul in care aceasta prevedere este incalcata Comisia Administrativa poate hotari excluderea cursantului din sistem si pierderea tuturor drepturilor stipulate in termenii de utilizare.

1.6.2 Asistentii si profesorii au dreptul sa stearga fara notificare mesajele cursantilor daca considera ca acestea nu sunt utile sau incalca una din dispozitiile termenilor de utilizare.

1.6.3 Este interzisa scrierea de cod html sau orice alt format in cadrul mesajelor. Sistemul va afisa mesajele in formatul plain-text, inlaturandu-se astfel posibilitatea de executare a codului. Mesajele care contin cod vor fi sterse din sistem si cursantul va primi un avertisment daca codul scris nu aduce prejudicii, la urmatoarea postare de mesaj care contine cod va fi exclus automat din sistem. Daca codul scris este de natura de a aduce prejudicii de orice natura pentru furnizor, beneficiari sau orice alt tert, cursantul va fi exclus din sistem cu pierderea tuturor drepturilor conferite de termenii de utilizare.


1.7 Abateri şi sanctiuni

Actiunile care incalca dispozitii legale sau prezentii termeni de utilizare vor fi sanctionate de catre Comisia Administrativa si se pot solda cu instiintarea sau excluderea definitiva din sistem in functie de gravitatea faptei. Decizia de sanctionare se va transmite in scris prin e-mail, la adresa cu care cursantul s-a inscris sau figureaza in sistem. Cursantul poate face intampinare in termen de 10 zile de la transmiterea notificarii.


1.8 Drepturi speciale furnizor

1.8.1 Furnizorul are dreptul recunoscut de beneficiar de a stabili perioada de desfasurare a cursurilor si a modului in care sunt alocate lectiile.

1.8.2
Perioada de desfasurare a unui curs este de aproximativ 12 saptamani, intelegand minim 10 saptamani si maxim 17 saptamani, perioada pe care furnizorul o va stabili in functie de modul in care se formeaza seria de cursanti.

1.8.3
Pentru fiecare serie de cursanti exista o perioada initiala pentru inscriere de maxim 6 saptamani pana se trece la ritmul normal de invatare, de cate o lectie pe saptamana.

1.8.4
In momentul in care incepe perioada de studiu pentru o serie, lectia 1 va fi alocata.

1.8.5 Furnizorul are dreptul de a schimba sau/si modifica perioada de desf
asurare a unui curs incadrandu-se in limitele impuse de art. 1.8.2 pe care cursantii le-au luat la cunostinta la inscriere si pe care le va respecta, in plus va afisa programarea activitătilor in cadrul cursului pentru a fi indeplinita procedura de notificare a cursantilor si va anunta acest lucru cursantilor pentru ca acestia sa-si poata exprima acordul.

1.8.6 Furnizorul poate schimba sau modifica structura unui program de studii 
in cazul burselor de studii, dar isi va respecta obligatia contractuala stipulata in obiectul contractului de a oferi acces la suporturile de curs din pachetul de studiu exact asa cum era format la inscriere, pentru a nu aduce atingere dreptului beneficiarului de a beneficia de serviciu asa cum i-a fost prezentat la inscriere.
2. Politica de confidentialitate şi protectie a datelor cu caracter personal

2.1 DEFINITII: Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("Persoana vizata"). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoana vizata: Vizitator sau Cursant Autentificat al Academiei de Afaceri, denumit in continuare "Cursant".

Operator: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana imputernicita de operator: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Prelucrare: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Creare de profiluri: orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia.

Destinatar: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism catre care sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.

Parte terta: persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Consimtamant al persoanei vizate: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

DPO: Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (Data Protection Officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation): Regulamentul (UE) nr. 679/2016 care reglementeaza protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


2.2 SCOPUL POLITICII DE CONFIDENTIALITATE
Ne angajam sa respectam si sa protejam confidentialitatea datelor cu caracter personal ale Cursantilor nostri. Scopul acestei politici de confidentialitate este de a descrie modul in care Academia de Afaceri colecteaza, utilizeaza, pastreaza si protejeaza datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand accesati si utilizati serviciile Academiei de Afaceri in calitate de "Cursant".

In cadrul acestei politici de confidentialitate, mentiuni ca "Academia de Afaceri", www.academiadeafaceri.ro si alte site-uri afiliate (denumite in mod colectiv - Site-ul), "noi", "noua", "al nostru/a noastra", se refera la companiile din cadrul Grupului BCRC ("Grupul"), in calitate de operatori de date cu caracter personal. Companiile din Grup sunt mentionate in sectiunea "BAZA LEGALA" din cadrul acestei Politici de Confidentialitate.

Daca exista vreun aspect din aceasta Politica de Confidentialitate pe care nu il intelegeti in intregime, va rugam sa ne contactati oricand la protectiadatelor[at]academiadeafaceri.ro.


2.3 LA CE SE REFERA ACEASTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Aceasta Politica de Confidentialitate face referire la datele pe care le colectam de la dumneavoastra atunci cand accesati si utilizati serviciile Academiei de Afaceri, in special acele date care pot fi folosite in scopul identificarii dumneavoastra (date cu caracter personal). Aveti responsabilitatea ca datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le introduceti pe site-ul www.academiadeafaceri.ro sa fie corecte si complete. Date incorecte si/sau incomplete ar putea face imposibila comunicarea cu dumneavoastra si/sau utilizarea corespunzatoare a serviciilor oferite de Academia de Afaceri.

2.4 CU CE SUNTETI DE ACORD ATUNCI CAND UTILIZATI SERVICIILE ACADEMIEI DE AFACERI
Prin accesarea si utilizarea serviciilor oferite de Academia de Afaceri, va exprimati acordul cu privire la termenii si conditiile acestei Politici de Confidentialitate. Daca nu sunteti de acord cu aceasta Politica de Confidentialitate, va rugam sa nu utilizati serviciile oferite de Academia de Afaceri.


2.5 CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTAM DESPRE DUMNEAVOASTRA

Exista trei tipuri de date cu caracter personal pe care le colectam:

Date furnizate de dumneavoastra
- Colectam datele personale pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie atunci cand completati o cerere de inscriere la unul sau mai multe cursuri oferite de Academia de Afaceri, solicitati actualizarea datelor aferente contului de Cursant creat in baza noastra de date, atunci cand completati un chestionar, cand luati parte la discutiile de pe forumuri, cand ne transmiteti mesaje pe email sau live chat si/sau cand participati la cursurile noastre.

Incrierea la cursuri si crearea contului de cursant
Atunci cand completati cererea de inscriere la cursurile oferite de Academia de Afaceri, va solicitam sa furnizati anumite informatii despre dumneavoastra, cum ar fi numele si prenumele, data nasterii, CNP-ul, adresa postala, numarul de telefon, adresa de email, user cont cursant si parola.

Participarea la cursuri online
Atunci cand participati la un curs online, exista posibilitatea ca noi sa colectam anumite informatii legate de activitatea dumneavoastra in calitate de Cursant, precum raspunsurile pe care le postati in cadrul seminariilor si a temelor finale, feedback-ul primit din partea asistentilor de curs, rezultatele obtinute la aplicatiile practice si testele/temele finale.

Comunicarea cu Academia de Afaceri
Este posibil sa primim date cu caracter personal atunci cand ne transmiteti un mesaj prin email, utilizand serviciul live chat sau prin oricare alt mijloc, atunci cand ne contactati pentru asistenta sau pentru a ne adresa diverse intrebari, chiar si inainte de a va inscrie la cursuri. Este posibil sa colectam date precum nume, adresa de email, locatie, sistem de operare, adresa IP si alte informatii pe care ni le furnizati pe durata comunicarii, cat si informatii care pot fi colectate prin mijloace automate, descrise in cadrul acestei Politici de Confidentialitate.

Forumuri
Ocazional, este posibil ca Academia de Afaceri sa organizeze diverse forumuri, unde puteti sa adresati intrebari sau sa va exprimati punctele de vedere in legatura cu anumite subiecte propuse spre discutie. Pentru a putea participa la aceste Forumuri, este posibil sa vi se solicite sa va autentificati si/sau sa ne furnizati date personale, precum numele si adresa dumneavoastra de email.

Chestionare - Studii de piata
Este posibil sa ne oferiti anumite date cu caracter personal atunci cand ne raspundeti la diverse intrebari in cadrul unui studiu de piata realizat de Academia de Afaceri. Acestea date ar putea face referire la educatia dumneavoastra (forme de invatamant absolvite, studii in strainatate, cursuri online frecventate etc) si/sau la experienta dumneavoastra profesionala.

Informatii referitoare la plati
Atunci cand pentru achitarea unui curs sau a anumitor suplimente de diploma optati pentru plata online cu cardul, este nevoie sa furnizati procesatorilor nostri de plati o serie de informatii specifice precum: numele dumneavoastra asa cum apare pe card, numarul cardului, tipul de card, data de expirare si codul de verificare de pe verso-ul cardului. Noi nu colectam, nu folosim si nu stocam aceste informatii.

Date primite de la companiile din Grup
Serviciile noastre sunt furnizate de un grup de companii - Grupul BCRC ("Grupul") astfel incat este posibil ca atunci cand accesati si utilizati serviciile noastre, sa procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in cadrul Grupului. Aceste date includ dar nu se limiteaza la: nume, prenume, CNP, data nasterii, adresa de email, numarul de telefon, adresa postala si alte date in legatura cu activitatea dumneavoastra de Cursant, precum raspunsurile postate la chestionare sau in cadrul seminariilor si temelor finale si de asemenea, rezultatele obtinute la aplicatiile practice si testele/temele finale. Aceste date pot fi procesate in interiorul Grupului si arhivate conform legislatiei in vigoare.

Prin accesarea si utilizarea serviciilor oferite de Academia de Afaceri, sunteti de acord cu procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre toate companiile din Grup, cu respectarea prevederilor acestei Politici de Confidentialitate.

Date colectate in mod automat -In momentul in care accesati site-ulwww.academiadeafaceri.ro, este foarte posibil sa colectam informatii prin mijloace automate, dupa cum urmeaza:

Date tehnice: informatii despre dispozitivul de pe care accesati site-ul, cum ar fi adresa IP, tipul de dispozitiv (computer, tableta sau smartphone), sistemul de operare utilizat, ID-ul unic al dispozitivului, browswer-ul folosit si alte informatii ce tin de sistemul de operare, url-ul de la care v-ati conectat la www.academiadeafaceri.ro. Exista posibilitatea ca, plecand de la o adresa de IP, sa putem determina furnizorul de servicii de internet si localizarea geografica a conexiunii la internet.

Date trafic site: informatii legate de interactiunea dumneavoastra cu site-ul www.academiadeafaceri.ro, respectiv paginile de pe site-ul nostru pe care le-ati vizitat, timpul de incarcare a paginilor, data si ora la care ati vizitat acele pagini, timpul petrecut pe fiecare pagina, istoricul cautarilor si hyperlink-urile pe care ati dat click.

Datele tehnice si cele de trafic sunt colectate prin intermediul instrumentelor de colectare automata a datelor (spre exemplu cookies sau alte tehnologii). Pentru a afla mai multe informatii cu privire la cookie-urile folosite de site-ul nostru, va rugam sa consultati Politica Cookie.


2.6 CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Datele furnizate de dumneavoastra si cele pe care le primim de la companiile din Grup sunt utilizate pentru:

Furnizarea serviciilor oferite de Academia de Afaceri
Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a va crea contul de cursant pe site-ul www.academiadeafaceri.ro si pentru a va oferi acces la cursurile la care v-ati inscris si la celalalte servicii pe care le oferim.

Newsletters si Oferte
Utilizam datele dumneavoastra personale pentru a va transmite stiri/articole din domeniul economic si juridic, noutati cu privire la oferta noastra de cursuri online sau pentru a va informa despre diverse programe promotionale sau evenimente organizate de Academia de Afaceri sau de partenerii nostri.

Participarea la cursuri online
Atunci cand participati la cursurile online de pe platforma de e-learning a Academiei de Afaceri, utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal in scopuri administrative care includ, fara sa se limita la: alocarea cursurilor si a activitatilor practice, evidenta participarii la cursuri, evaluarea participarii dumneavoastra in cadrul activitatilor practice, inregistrarea notelor obtinute in cataloage si calcularea mediilor la finalizarea cursurilor sau cu scopul de a imbunatati platforma de e-learning. Datele dumneavoastra cu caracter personal si rezultatele obtinute ar mai putea fi impartasite cu autorii si/sau asistentii de curs sau cu companiile din Grup. Cataloagele de note si medii sunt arhivate ca dovada a frecventarii si absolvirii cursurilor la care ati fost inscrisi.

Diplomele si suplimentele de diploma
La absolvirea unui curs online oferit de Academia de Afaceri (conditia de absolvire este sa obtineti o medie de minim 5), va eliberam diploma de absolvire si suplimentele de diploma, respectiv Suplimentul Descriptiv si Suplimentul Europass care contin printre altele date precum: numele, prenumele, CNP-ul si data dumneavoastra de nastere.

Forumurile
Recomandam sa nu postati date cu caracter personal pe forumuri. Daca, totusi, doriti sa faceti acest lucru, exista posibilitatea ca noi sa colectam acele date pe durata in care utilizati acele forumuri. Este posibil sa facem publice acele date sau sa le arhivam, folosindu-le pentru a lua legatura cu dumneavoastra pe viitor.

Comunicarea cu Academia de Afaceri
Atunci cand ne contactati prin email, live chat sau prin orice alta modalitate, este posibil sa folosim informatiile furnizate de dumneavoastra pentru a va raspunde intrebarilor si eventualelor nelamuriri. Ne folosim de adresa dumneavoastra de email pentru a va transmite atat notificari despre participarea dumneavoastra la cursuri (apropiere/depasire termene limita, neparticiparea la anumite activitati practice etc.) , cat si alte informatii de ordin administrativ, cum ar fi cele cu privire la eventuale lucrari de mentenanta a site-ului sau notificari privind actualizarea Termenilor de Utilizare, a Politicii de Confidentialitate si a celorlalte Politici. Ocazional, va putem cere feedback in legatura cu anumite subiecte.

Datele colectate in mod automat: Folosim aceste date pentru a:
(a) analiza comportamentul consumatorilor nostri;
(b) realiza diverse statistici demografice;
(c) analiza preferintele si interesele manifestate fata de anumite cursuri online;
(d) asigura securitatea serviciilor oferite de Academia de Afaceri, prevenind tentativele de frauda si abuz;
(e) oferi o interfata cat mai usor de utilizat asigurandu-ne ca intreg continutul de pe site este prezentat in cel mai eficient mod posibil in functie de dispozitivul utilizat de Cursantii nostri;
(f) dezvolta noi produse si servicii sau de a le imbunatati pe cele existente;
(g) gestiona preferintele Cursantilor si afisa continutul cel mai relevant pentru acestia; (h) asigura functionalitatea tehnica a serviciilor oferite de Academia de Afaceri.
(i) Implementa marketingul personalizat:
(ia) promovarea produselor si serviciilor noastre si masurarea eficientei materialelor promotionale pe care vi le prezentam cu scopul de a va oferi doar reclame care sunt relevante pentru dumneavoastra;
(ib) transmiterea de sugestii si recomandari despre anumite produse si servicii care v-ar putea interesa;
(ic) transmiterea de email-uri cu oferte personalizate.


2.7 CUI DEZVALUIM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Este posibil sa furnizam datele dumneavoastra cu caracter personal companiilor din Grup. Vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal anumitor terte parti numai in situatiile descrise in aceasta Politica de Confidentialitate.

Furnizori de servicii
Folosim diversi furnizori de servicii pentru a asigura functionalitatea site-ului www.academiadeafaceri.ro si a platformei noastre de e-learning si utilizarea in conditii optime a serviciilor pe care le oferim. Accesul acestor furnizori de servicii la datele dumneavoastra personale este limitat la datele absolut necesare de care acestia au nevoie pentru a-si indeplini atributiile (de exemplu, designeri web, programatori sau specialisti SEO care ne asista in optimizarea serviciilor oferite de Academia de Afaceri).

Autoritati publice, Drepturi legale si Actiuni in Justitie
Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal autoritatilor publice ca raspuns la citatii sau ordine judecatoresti, pentru a ne stabili si exercita drepturile legale sau pentru a ne proteja drepturile, reputatia sau proprietatea si pentru a ne apara impotriva revendicarilor legale sau in alte cazuri prevazute de lege. De asemenea, este posibil sa utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand consideram ca ele sunt de folos in investigarea, prevenirea sau luarea de masuri legale in ceea ce priveste activitati ilegale sau suspecte, pentru a proteja si apara atat drepturile, proprietatea sau siguranta site-ului www.academiadeafaceri.ro, cat si pe cele ale Cursantilor nostri sau ale altor persoane implicate, in stransa legatura cu prevederile Termenilor de Utilizare.

Fuziune, achizitie, reorganizare
In cazul unei vanzari, fuziuni sau reorganizari partiale sau totale a afacerii, putem divulga si/sau transfera datele dumneavoastra cu caracter personal cumparatorului sau entitatii nou formate.


2.8 CATEGORIILE SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL (DATELE SENSIBILE)
Nu prelucram in mod intentionat date sensibile privind sanatatea dumneavoastra, originea rasiala sau etnica, orientarea politica, religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date genetice, biometrice sau date privind privind viata sau orientarea dumneavoastra sexuala.

Este indicat sa nu postati date sensibile pe forumuri, in cadrul activitatilor practice sau atunci cand comunicati cu noi sau cu alti Cursanti, indiferent daca aceste date va privesc pe dumneavoastra sau pe alte persoane. Orice date sensibile vor fi sterse imediat ce vor fi descoperite.


2.9 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR
Site-ul www.academiadeafaceri.ro nu este destinat copiilor sau persoanelor sub 18 ani, prin urmare nu solicitam, nu colectam si nu pastram cu buna stiinta date cu caracter personal ale minorilor. In cazul in care descoperim ca am colectat in mod accidental date personale de la un minor, vom sterge acele date in cel mai scurt timp posibil. Totusi, Academia Afaceri va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci cand exista consimtamantul expres acordat in acest sens de catre parinti sau reprezentanti legali. Va rugam sa consultati sectiunea "Eligibilitate" din cadrul "Termenilor de Utilizare" pentru a afla mai multe detalii despre conditiile necesare pentru a deveni Cursant al Academiei de Afaceri.


2.10 CAT TIMP SUNT PASTRATE DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Pastram datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada in care sunt necesare scopului pentru care le-am solicitat initial si/sau pentru a ne respecta obligatiile legale.

Conform Ordinului Ministrului Educatiei, cataloagele cu notele si mediile pe care le-ati obtinut in calitate de Cursant impreuna cu datele dumneavoastra personale se arhiveaza cu termen de pastrare permanent. Aceasta inseamna ca datele dumneavoastra personale pot fi sterse din bazele de date, insa datele din cataloagele de note si medii se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada nedeterminata, conform legii.

2.11 LINKURI EXTERNE
Site-ul www.academiadeafaceri.ro poate contine linkuri catre alte site-uri operate de catre entitati din afara Grupului (site-uri terte) despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastra . Aceste site-uri nu sunt operate de noi si nu sunt, prin urmare, acoperite de aceasta Politica de Confidentialitate. Este recomandabil ca in momentul in care accesati un site tert, sa cititi politica de confidentialitate aferenta site-ului respectiv pentru a intelege in ce mod sunt colectate si utilizate datele dumneavoastra cu caracter personal.


2.12 CUM PROTEJAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Luam toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja confidentialitatea, securitatea si integritatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Folosim proceduri stricte in ceea ce priveste colectarea si utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Stocam datele dumneavoastra personale in medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai persoanelor autorizate.

Din pacate, internetul nu este un mediu 100% sigur, astfel incat nu putem garanta 100% securitatea datelor cu caracter personal. Accesarea si utilizarea neautorizata a datelor, defectiuni hardware si software precum si alti factori imprevizibili sau incontrolabili, pot compromite securitatea datelor cu caracter personal in orice moment.

Confidentialitatea contului dumneavoastra de Cursant la Academia de Afaceri este protejata de o parola pe care dumneavoastra o alegeti. Aceasta parola este criptata.


Ce puteti face pentru a ne ajuta sa va pastram datele cu caracter personal in siguranta
Folositi un browser securizat.
Instalati aplicatii antivirus, antispyware si firewall.
Actualizati aceste programe in mod regulat.
Limitati accesul la computerul si browser-ul dumneavoastra.
Deconectati-va din contul de Cursant atunci cand nu mai participati la cursuri.
Activitati neobisnuite, precum o noua adresa a site-ului, email-urile de tip phishing, prin intermediul carora vi se solicita date cu caracter personal, ar trebui sa va trezeaca suspiciuni.
Folositi o parola puternica si nu o divulgati nimanui. Va rugam sa ne contactati asistenta[at]academiadeafaceri.ro de indata ce sesizati ca parola v-a fost compromisa.

Aveti in vedere faptul ca, de regula, comunicarea prin email nu este criptata si nu este considerata sigura.


2.13 DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
Va puteti exercita oricare dintre drepturile descrise in aceasta sectiune prin simpla transmitere a solicitarii dumneavoastra la protectiadatelor[at]academiadeafaceri.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca este posibil ca identitatea dumneavoastra sa fie verificata inainte de a trece la pasii urmatori pentru a va rezolva solicitarea.

Este posibil ca asupra anumitor date cu caracter personal sa nu putem interveni conform solicitarilor dumneavoastra intrucat pot exista situatii in care sa fim nevoiti sa continuam sa va procesam datele personale pentru indeplinirea unei obligatii legale si/sau pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noastre legale.

Dreptul la acces
Aveti dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram.

Dreptul la rectificare
Daca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt incorecte si/sau incomplete, aveti dreptul sa ne cereti sa le rectificam.

Dreptul la stergere ("dreptul de a fi uitat")
Puteti sa ne solicitati stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal daca:
(a) datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc procesarea;
(c) aveti obiectii cu privire la procesarea datelor;
(d) datele au fost prelucrate in mod ilegal;
(e) o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru impune stergerea datelor;
(f) nu mai doriti sa utilizati serviciile Academiei de Afaceri; in acest caz, puteti solicita inchiderea contului de Cursant si stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, transmitandu-ne un email la asistenta[at]academiadeafaceri.ro.

Este important de stiut ca datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi pastrate chiar si dupa inchiderea contului de Cursant din motive mentionate anterior, care includ fara a se limita la: respectarea legilor in vigoare cu privire la arhivarea cataloagelor de note si medii, precum si pentru a servi intereselor noastre legitime in ceea ce priveste evidenta financiar-contabila si/sau din ratiuni juridice si fiscale.

Dreptul la retragerea consimtamantului
In orice moment va puteti retrage consimtamantul dat pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal transmitandu-ne o solicitare in care sa specificati la ce date faceti referire. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Aveti dreptul de a ne solicita sa restrictionam utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand: (a) considerati ca datele sunt inexacte; (b) prelucram datele in mod ilegal; (c) datele dumneavoastra personale nu ne mai sunt necesare, dar doriti sa le pastram pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (d) v-ati opus prelucrarii datelor dumneavoastra personale de catre Academia de Afaceri.

Dreptul de a va opune prelucrarii
Aveti dreptul de a ne solicita sa nu prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in anumite scopuri, inclusiv crearea de profiluri. Vom lua in considerare opozitia dumneavoastra si daca prelucrarea datelor dumneavoastra personale are vreun impact nejustificat asupra dumneavoastra care impune incetarea prelucrarii datelor respective.

In cazul in care datele dumneavoastra sunt prelucrate in scopuri de marketing, puteti, in orice moment, sa ne trimiteti un email prin care sa ne cereti incetarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale in scopuri de marketing direct.

Nu va puteti opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care avem obligatia legala de a le prelucra.

Dreptul de a va opune deciziilor automate
Atunci cand este necesar sa onoram un contract cu dumneavoastra (Contractul de Studii) sau daca ne-ati dat acordul expres in acest sens, am putea folosi sisteme automate de luare a deciziilor. Aveti dreptul sa va opuneti unor astfel de decizii luate in mod automat (de exemplu, pretul pe care noi il stabilim pentru un produs sau un serviciu) si sa ne solicitati ca acea decizie sa fie luata de catre o persoana.

Dreptul la portabilitata datelor
Aveti dreptul sa ne solicitati transmiterea unei copii a datelor dumneavoastra cu caracter personal unui alt furnizor de servicii (atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic).


2.14 UNDE PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra sunt prelucrate si stocate pe servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene, in tari care furnizeaza un nivel adecvat de protectie, in deplin acord cu legislatia europeana privind protectia datelor cu caracter personal.


2.15 BAZA LEGALA

Academia de Afaceri prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal doar atunci cand exista un temei legal, precum:
(a) consimtamant (atunci cand v-ati dat in mod expres acordul);
(b) contract (atunci cand prelucrarea datelor este necesara pentru onorarea unui contract, cum este de exemplu Contractul de Studii);
(c) respectarea legilor in vigoare;
(d) interese legitime.

In acord cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 si legislatia in vigoare, serviciile Academiei de Afaceri sunt furnizate de Grupul BCRC care prelucreaza datele dumneavoastra personale prin urmatorii operatori autorizati si inregistrati la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

BigMainStreet Business Logistics Center, CUI 34659546, nr. inreg. ANSPDCP 37501, Bristow Business and Communication Research Center, CUI 23100173, nr. inreg. ANSPDCP 37821
Business and Communication Research Center, CUI 16775100, nr. inreg. ANSPDCP 37820.


2.16 COOKIE-URI SI ALTE TEHNOLOGII
Utilizam cookie-uri si alte modalitati de stocare automata a datelor pe site-ul www.academiadeafaceri.ro pentru a facilita si personaliza accesul dumneavoastra la serviciile oferite de Academia de Afaceri. Acest lucru ne ajuta sa va asiguram o experienta placuta atunci cand interactionati cu site-ul nostru si ne permite, de asemenea, sa ne imbunatatim serviciile. Aflati mai multe despre cookie-uri si alte tehnologii, inclusiv despre scopurile pentru care le utilizam in Politica Cookie.


2.17 INTREBARI, SUGESTII SI RECLAMATII
Daca aveti intrebari legate de prelucrarea datelor cu caracter personal , sugestii sau reclamatii, puteti contacta Responsabilul nostru cu protectia datelor cu caracter personal la protectiadatelor[at]academiadeafaceri.ro. Daca aveti nemultumiri legate de modul in care raspundem solicitarilor dumneavoastra, va puteti adresa Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

2.18 MODIFICARI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE
Va rugam sa aveti in vedere ca aceasta Politica de Confidentialitate este revizuita periodic iar anumite prevederi pot suferi modificari. Pe site-ul www.academiadeafaceri.ro veti gasi intotdeauna ultima varianta actualizata a acestei Politici de Confidentialitate
3. Notă Copyright. Drepturi de autor

3.1.1 Informatiile continute pe site-ul si in aplicatia www.AcademiadeAfaceri.ro sunt proprietatea Furnizorului si acestea sunt protejate de legea pentru protectia drepturilor de autor (Legea nr 8/1996) si nu pot fi reproduse fara acordul scris al proprietarului. Citarea, in lipsa unui acord scris, nu trebuie sa depaseasca o fraza de maxim 20 de cuvinte, precizandu-se cu exactitate sursa.

3.1.2 Se interzice copierea sau modificarea partiala sau integrala, publicarea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului in orice scop in lipsa unui acord scris din partea Furnizorului.

3.1.3 Informatiile si datele prezentate in cursuri reprezinta pozitia autorului pe marginea unui subiect si doar autorul este responsabil de originalitatea acestora in conformitate cu prevederile legale in legatura cu drepturile de autor.

3.1.4 Informatiile sau datele prezentate pe site sau in cadrul cursurilor nu reprezinta neaparat pozitia Furnizorului si au doar un caracter orientativ, reprezentand opiniile personale ale autorilor acestora.


3.2 Relatia cu jurnalistii, presa

3.2.1 Prin folosirea in continuare a termenului de jurnalisti ne vom referi la toti jurnalistii (sub toate formele existente) din presa scrisa, radio, televiziune si internet.

3.2.2 Jurnalistii au obligatia de a contacta furnizorul pentru a cere informatii exacte si actuale si nu au dreptul sa foloseasca continuturi si informatii de pe site (pagina web, texte, fotografii, prezentari) in publicatiile in care vor publica materialele, fara acordul expres al Furnizorului. Exceptie fac comunicatele de presa si informatiile din sectiunea "Resurse Presa" la care accesul este liber.

3.2.3 Furnizorul isi rezerva dreptul de a colabora doar cu acele publicatii pe care le agreaza si care se bucura de un bun renume si sunt recunoscute pentru profesionalism.

3.2.4 Termenul de furnizare al informatiilor cerute de reprezentantii presei este, in general, de minim 3 ore si maxim 5 zile lucratoare, exceptie fac cererile de informatii care necesita studii aprofundate in prealabil.

 4. Accesul la site

Furnizorul ofera utilizatorilor acces limitat pe acest site si nu le confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor furnizorului fara acordul scris al acestuia. Cursantii sau beneficiarii au dreptul doar de a descarca si salva suporturile de curs cat si materialele si paginile legate de activitatile la cursuri. Materialele la care au acces nu pot fi copiate sau transmise unei terte persoane, ci vor fi utilizate doar in scop personal.5. Informatiile prezentate pe site si termenii de utilizare

5.1 Furnizorul incearca sa ofere informatii cat mai concrete si actuale, dar nu ofera garantii in ceea ce priveste exactitatea acestora. Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele erori sau omisiuni care pot apare pe site sau in Activitatile la cursuri si nu garanteaza ca informatiile sunt corecte, complete sau de incredere, ci reprezinta opiniile personale ale autorilor acestora.

5.2 Furnizorul poate modifica, revizui, dezvolta sau suspenda furnizarea de informatii, produse sau servicii, cu aplicare pentru potentialii clienti care nu s-au inscris inca sau nu au primit oferta solicitata. Aceasta prevedere nu se aplica pentru clientii care au contractat deja sau au completat o cerere de inscriere sau au primit o oferta aflata in perioada de valabilitate.

5.3 Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa sau actualiza prezentii termeni si conditii de utilizare prin notificarea beneficiarului, prin anuntarea publica pe prima pagina a site-ului sau intr-o sectiune dedicata din aplicatia pentru cursanti, pentru ca beneficiarii sa aiba posibilitatea sa isi exprime vointa prin acceptarea sau neacceptarea modificarilor intervenite.
6. Responsabilitătsi Garantii

6.1 Furnizorul se obliga fata de clienti ca, in cazul in care s-a adus un prejudiciu real, legitim si probat, sa despagubeasca beneficiarul in limita contravalorii serviciilor achitate.

6.2 Furnizorul nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele greseli sau erori de afisare a preturilor, caracteristicilor serviciilor etc. Site-ul, continutul, functiile, serviciile, informatiile sunt furnizate pe principiul "asa cum sunt disponibile". Furnizorul nu acorda nici o garantie ca serviciile oferite vor fi conforme cu dorintele utilizatorului, neintrerupte, la timp si fara erori, sau ca erorile vor fi corectate la timp sau rezultatele obtinute in urma folosirii serviciilor vor fi corecte, in schimb va depune toate efoturile necesare in masura in care este posibil ca serviciile sa fie neintrerupte, oferite la timp iar erorile corectate in cel mai scurt timp posibil.

6.3 Furnizorul nu garanteaza pentru corectitudinea continuturilor si interventiilor prezentate de catre asistenti, deoarece acestea reprezinta opiniile personale ale acestora.

6.4 Furnizorul nu raspunde pentru eventuale defectiuni sau intreruperi in furnizarea serviciilor datorate software-ului sau providerilor de servicii conexe (domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet). In orice caz, daca apar astfel de situatii, clientul este obligat sa notifice telefonic Furnizorul, care va incerca sa rezolve in mod echitabil si intotdeauna in favoarea clientului, dar fara a periclita interesele comerciale, problemele aparute.

6.5 Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daunele directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului, decat in conditiile art. 6.1.

6.6 Furnizorul nu este responsabil de operatiunile de plata online, prin mijloace bancare sau posta realizate de terti acestia fiind raspunzatori pentru corectitudinea si siguranta operatiunilor realizate.
7. Conditii Legale

7.1 www.AcademiadeAfaceri.ro functioneaza conform prevederilor legale prezente ale statului roman si se va alinia prevederilor viitoare.

7.2 Orice tentativa de frauda inregistrata pe site va fi raportata autoritatilor competente.

7.3 Daca oricare din articolele prezentului document va fi gasit nul sau nevalid, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte articole.

7.4 Pentru relatii in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si serviciilor, ne puteti contacta utilizand datele prezentate in sectiunea "Contact" de pe site.

7.6 Eventualele neintelegeri se vor rezolva cu ajutorul arbitrajului comercial sau al instantelor de judecata de la sediul furnizorului.


8. Conditii Contractuale

8.1 Conditia generală de contractare
Inscrierea in cadrul serviciului AcademiadeAfaceri.ro sau la cursurile oferite prin orice modalitate reprezinta acordul expres in privinta acceptarii prevederilor Termenilor de Utilizare, iar acestia au caracter de termeni contractuali, contract de adeziune intre cursant si furnizor. Cursantii au obligatia suplimentara sa descarce, sa printeze si completeze contractul de studii, sa il semneze si apoi sa il trimita si in format scris prin posta furnizorului.

Pentru cursantii care nu au trimis contractul se retine incheierea contractului prin acceptarea prezentilor termeni de utilizare care contin si prevederile contractuale pentru contractele incheiate la distanta de tipul click-warp. Exprimarea acordului de vointa in mod expres pentru incheierea contractului are loc prin plata efectiva a pretului care reprezenta actul de manifestare expresa a vointei beneficiarului (cursantului) de a contracta din momentul in care furnizorul ia la cunostinta de efectuarea platii, conform legii comertului electronic. Procedura confirmata de catre ICCJ.


8.2 Renuntarea la contract
Daca beneficiarul a achitat taxa de inscriere si prestarea serviciilor a inceput prin deschiderea contului de cursant si inceperea furnizarii de continut (orice continut de la cursuri), conform legii privind contractele la distanta se aplica art. 16 pentru furnizarea de continut digital care stipuleaza ca in cazul contractelor in care s-a inceput executarea serviciului de catre furnizor, beneficiarul nu mai poate renunta la contract conform art. 8.4.3.

Momentul inceperii cursurilor reprezinta momentul consumarii continutului digital si prin inceperea cursurilor cursantii inteleg ca din acel moment dreptul lor de renuntare inceteaza.

Doar in cazul in care s-a achitat taxa de inscriere dar nu a inceput executarea serviciului prin activarea contului de cursant, atunci beneficiarul poate renunta unilateral si poate cere rambursarea taxei de inscriere.


8.3 Incheierea valabilă a contractului
Prin achitarea contravalorii serviciilor conform facturii proforme, cursantul sau beneficiarul si-a exprimat vointa de a contracta prin aderarea la clauzele contractuale prin insasi plata pretului, iar momentul in care furnizorul ia la cunostinta de plata pretului reprezinta momentul in care procedura de incheiere a contractului este completa si valabil incheiata conform legii comertului electronic care stipuleaza in art. 9 astfel: "daca partile nu au convenit altfel, contractul se considera incheiat in momentul in care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta ofertantului.”, adica momentul in care furnizorul a luat la cunostinta de plata efectuata de beneficiar.


8.4 Furnizarea si executarea serviciilor
8.4.1 Clientul are obligatia de a respecta cu strictete instructiunile de plata date de furnizor in factura proforma si trebuie sa se asigure ca tranzactia prin care s-a efectuat plata respecta conditiile cerute de furnizor pentru a putea fi identificata, respectiv apare numele la rubrica descrierea tranzactiei sau reprezentand de pe documentul de plata.

8.4.2 Clientul are obligatia de a notifica pe e-mail, in format text, furnizorul despre achitarea contravalorii serviciilor. Nu este agreata trimiterea de documente de plata scanate, ci se va trimite doar textul care apare pe ele.

8.4.3 Prestarea serviciilor a inceput in momentul activarii contului de cursant si oferirii accesului la platforma si continuturi digitale. Se considera exprimat acordul prealabil al consumatorului si confirmarea ca a luat la cunostinta de faptul ca isi pierde dreptul de retragere din contract in momentul inceperii consumarii/utilizarii serviciilor.


8.4.4 Furnizorul nu este raspunzator pentru platile neidentificate sau neidentificate in timp util, in cazul acestor plati termenul de activare a contului este de 30 de zile din momentul identificarii platitorului.


8.5 Termenul de furnizare al serviciilor

8.5.1 Furnizarea serviciilor prin activarea contului de cursant se va realiza in minim 2 zile si maxim 10 zile lucratoare din momentul confirmarii platii sau identitatii platitorului de catre banca, exceptandu-se ziua in care s-a efectuat confirmarea. Prin achitarea taxei de inscriere beneficiarul isi exprima acordul expres de incepere a executarii serviciilor.

8.5.2 In cazul in care se intarzie furnizarea serviciiilor, clientul are obligatia de a contacta furnizorul pentru a cere furnizarea serviciilor, atat telefonic cat si prin email sau fax si in ultima instanta in scris prin scrisoare recomandata cerand confirmarea de incasare a taxei de inscriere, utilizand datele de contact din sectiunea Contact. Durata maxima in care furnizorul se obliga sa raspunda este de 15 zile lucratoare si, atunci cand situatia o cere, in termen de 30 zile.

8.6 Responsabilitatea clientului
Daca clientul nu a respectat sau nu s-a asigurat ca functionarii bancari sau postali au respectat procedura de plata ceruta de beneficiar in scopul identificarii platii, furnizorul nu va fi tinut sa raspunda in nici un fel pentru nefurnizarea serviciilor sau alte pierderi ce pot surveni, iar clientul nu va emite nici un fel de pretentii in acest scop, deoarece situatia a aparut din vina si culpa sa. Daca plata a fost identificata ulterior, furnizorul va presta serviciile din momentul identificarii platii. 

8.7 Renuntarea la cursuri
8.7.1 Renuntarea la cursuri si rambursarea taxei de inscriere nu poate opera in cazul acestui tip de servicii, asa cum este stipulat in art. 16 din legea privind contractele la distanta, daca s-a inceput deja executarea serviciului prin activarea contului de cursant. Renuntarea la cursuri poate opera conform legii doar in cazul in care nu s-a inceput executarea serviciilor si numai in termen de maxim 14 zile din momentul achitarii taxei de inscriere. Renuntarea la cursuri se notifica numai prin scrisoare recomandata.

8.7.2 Se considera ca abandonat un curs care nu are seminariile accesate si temele trimise pana la sfarsitul saptamanii alocate testului final. Dupa terminarea saptamanii de testare, se considera cursul inchis, iar cursantii care nu au accesat cursul isi pierd toate drepturile prevazute, contractul fiind executat complet.

8.8 Rezolvarea neintelegerilor
8.8.1 Eventualele neintelegeri survenite intre parti se vor rezolva intotdeauna pe cale amiabila, clientul urmand a primi pozitia oficiala a furnizorului in termenul legal de 30 de zile de la data primirii prin posta a cererii in scris transmisa recomandat.

8.8.2 Furnizorul va incerca sa ofere solutia cea mai adecvata in favoarea clientului, dar fara a fi contra intereselor sale sau a normelor legale in vigoare sau a valorilor morale si sociale ori a ordinii publice.

8.8.3 In cazul in care solutia oferita nu multumeste, clientul are dreptul de a se adresa institutiilor competente sa ii apere drepturile, dar numai cu respectarea procedurilor legale cerute de lege, si in mod special, de a solicita mai intai furnizorului rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, sub forma unei cereri in scris transmisa prin scrisoare recomandata.

8.8.4 Eventualele neintelegeri se vor rezolva cu ajutorul arbitrajului comercial, iar daca nu este posibil cu al instantelor de judecata de la sediul furnizorului, iar judecarea se va realiza dupa legea romana indiferent de nationalitatea partilor sau cazul legii aplicabile asa cum este prevazut in dreptul international.

 

 

ACADEMIA DE AFACERI - POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR
AcademiadeAfaceri ("noi", "noua", "al nostru", "a noastra") utilizeaza cookie-uri si alte tehnologii pe www.academiadeafaceri.ro ("Site-ul"). Continuand sa vizitati Site-ul nostru sau sa utilizati serviciile oferite de Academia de Afaceri, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor si a altor tehnologii similare pentru scopurile mentionate in cadrul acestei Politici. Va recomandam sa cititi aceasta Politica de utilizare a cookie-urilor impreuna cu Politica noastra de Confidentialitate.

CE SUNT COOKIE-URILE?
Un cookie este un mic fisier text pe care il plasam in browserul dumneavoastra (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari etc.) atunci cand vizitati www.academiadeafaceri.ro, cu scopul de a va recunoaste data viitoare cand va intoarceti pe Site-ul nostru. Un web beacon este un mic fisier-imagine, de obicei transparent, care poate fi plasat pe o anumita pagina web sau pe un e-mail, si ne permite sa vedem ca ati accesat acea pagina sau ca ati deschis acel e-mail. Cookie-urile si web beacon-urile ne ajuta sa analizam modul in care utilizati serviciile Academiei de Afaceri si sa va oferim o experienta personalizata.

CE FEL DE COOKIE-URI FOLOSIM?
Utilizam doua tipuri de cookie-uri: persistente si de sesiune. Un cookie persistent ne ajuta sa va recunoastem ca utilizator inregistrat, astfel incat sa va fie mai usor sa va intoarceti pe www.academiadeafaceri.ro si sa utilizati serviciile noastre fara a va conecta din nou in contul dumneavoastra de Cursant. Dupa ce va conectati, un cookie persistent ramane in browserul dumneavoastra si va fi citit de Academia de Afaceri atunci cand va veti intoarce pe Site-ul nostru. Un cookie de sesiune este utilizat pentru identificarea unei anumite vizite pe www.academiadeafaceri.ro, si expira atunci cand inchideti browserul dupa ce ati utilizat Site-ul nostru.

DE CE FOLOSIM COOKIE-URI?
Folosim cookie-uri pentru a va recunoaste atunci cand vizitati www.academiadeafaceri.ro, pentru a ne aminti browserul si preferintele dumneavoastra, si pentru a face interactiunea cu noi mai rapida si mai sigura. Cookie-urile ne permit, de asemenea, sa va oferim un continut mai relevant, stiri, oferte si mesaje publicitare/reclame personalizate.

CONTIN COOKIE-URILE DATE CU CARACTER PERSONAL?
Cookie-urile noastre nu retin date cu caracter personal. Cookie-urile ne permit sa facem diverse conexiuni intre informatiile privind interactiunea cu Site-ul nostru si datele dumneavoastra cu caracter personal doar atunci cand sunteti un utilizator inregistrat, respectiv aveti un cont de Cursant, ca urmare a inscrierii si frecventarii unuia sau mai multor cursuri oferite de Academia de Afaceri.

Aveti posibilitatea sa va configurati browserul astfel incat sa acceptati sau sa respingeti partial sau total cookie-urile sau sa primiti notificari atunci cand un cookie este instalat. Avand in vedere ca fiecare browser este diferit, este recomandabil sa verficati meniul "Help" al browserului dumneavoastra pentru a afla cum va puteti seta preferintele cookie.

Retineti faptul ca, in cazul in care stergeti cookie-urile sau refuzati sa le acceptati, este posibil ca unele sectiuni ale Site-ului sa nu functioneze in mod corespunzator iar unele pagini sa se afiseze partial sau incorect. De asemenea, este posibil sa nu va puteti salva anumite preferinte si sa intampinati dificultati in accesarea contului dumneavoastra de Cursant.

COOKIE-URI TERTE
Putem colabora cu diverse agentii de publicitate pentru a afisa anunturi publicitare pe www.academiadeafaceri.ro. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri ale partenerilor pentru a genera rapoarte si statistici referitoare la accesul si utilizarea Site-ului. Folosirea cookie-urilor de catre furnizori, parteneri si alte parti terte nu este acoperita de Politica noastra de utilizare a cookie-urilor; nu controlam modul in care acestia isi utilizeaza cookie-urile, astfel incat va recomandam sa verificati pe site-ul lor modul in care le utilizeaza si cum le puteti gestiona.

INTREBARI
Va rugam sa ne transmiteti intrebarile dumneavoastra referitoare la modul in care utilizam cookie-urile si alte tehnologii, la asistenta[at]academiadeafaceri.ro.

MODIFICARI ALE POLITICII DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR
Va rugam sa aveti in vedere ca aceasta Politica de utilizare a cookie-urilor este revizuita periodic iar anumite prevederi pot suferi modificari. Pe site-ul www.academiadeafaceri.ro veti gasi intotdeauna ultima varianta actualizata a acestei Politici de utilizare a cookie-urilor.

Ultima modificare: 25.05.2018

  
   
Acasa | Cursuri | Diplome | Burse | FAQ | Noutati | Contact | Termeni de utilizare

Copyright © 2004 - 2018, Business and Communication Research Center
Toate drepturile rezervate